Szállítás és garancia

A megrendelések érvényességét telefonon ellenőrizhetjük, ezért kérjük, hogy a telefonszámát minden esetben adja meg! Telefonszám megadása nélkül a megrendelést nem áll módunkban teljesíteni.
Figyelem!
Kérjük, a kiszállítás megkönnyítése és meggyorsítása érdekében ügyeljen rendelésének feladásánál a következőkre
- Olyan címet adjon meg ahol Ön, vagy meghatalmazottja biztosan megtalálható.
- Olyan telefonszámot adjon, meg amelyen Ön bármilyen helyzetben elérhető.
- Amennyiben munkahelye mobil, tehát nem fix helyen tartózkodik, vagy bármilyen nehézsége, problémája van az áru átvételével kapcsolatban, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba.
- Kérjük, szíveskedjen figyelembe venni, hogy az MPL a rendeléseket hétköznapokon reggel 8.00-tól délután 17.00-ig folyamatosan teljesíti.


Garancia

Termékeinket a gyártók által biztosított, a Fogyasztóvédelmi Törvényben előírtakkal összhangban lévő jótállási feltételekkel hozzuk forgalomba. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben (Ptk) és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.


A jótállást kizáró tényezők

A vásárolt termék sértetlenségét a vevő átvételkor köteles ellenőrizni! Nem áll módunkban a jótállást érvényesíteni a következő esetekben, ha:
- a palackban borkő lerakódás látható.
- a boron ún. "dugóíz" érezhető.
- a boron színhiba látható, de a borospalack nyitott állapotban van.
- a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a vásárló külsérelmi hibára hivatkozik.


Kiszállítás:

- A megrendelt árut hétköznapokon futárszolgálattal szállítjuk házhoz. (MPL, Magyar Posta logisztikai üzletága.)
A csomagolás és kiszállítás költsége (3 kilogrammig) bruttó 1.500.- forint
A csomagolás és kiszállítás költsége (3-6 kilogrammig) bruttó 1.800.- forint
A csomagolás és kiszállítás költsége (6-9 kilogrammig) bruttó 2.200.- forint
A csomagolás és kiszállítás költsége (10- kilogramm felett) bruttó 2.500.- forint


Kiszállítási határidők

Rendelését Budapest területén 3-4 munkanapon belül, vidékre 4-5 munkanapon belül szállítjuk ki Önnek. Ettől eltérő feltételeket a rendelés véglegesítésekor kell jelezni.
A kiszállítás feltételeit rendelése véglegesítésekor adhatja meg.
A külföldre történő szállítás mindenkor a Magyar Posta díjszabása alapján történik.
- Szállítási feltételeink változtatási jogát fenntartjuk!


A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. kormányrendelet szövege tartalmazza. A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a vásárlástól az áru átvételét követően el kíván állni, akkor azt a következő módon teheti meg:
- A fogyasztó a szerződéstől 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetén pedig, amikor a szerződést megkötötte.
- A Szigligeti Borház Kft kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. A Vevő viseli az árú visszaszolgáltatásából eredő költségeket.
- A Szigligeti Borház Kft követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését.
- A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha a termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk.
- A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha olyan árut vásárol, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.


Adatkezelés

Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minösülnek (pl. név, elérési címe, telefonszáma, e-mail címe, stb.), és melyek megadása a regisztrációhoz kötelezö.

A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetövé. Az Ön által igénybevett web oldalon vásárlásra csak a regisztráció után kerülhet sor, a megadott információnak tartalmát Ön határozza meg, ezek tartalmáért Ön felel. A Szigligeti Borház Kft az Ön által megadott információkért, ill. azok valóságtartalmáért mindennemű felelösséget kizár.
A Szigligeti Borház Kft., mint adatkezelö, a személyes adatok védelméröl és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény elöírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, az adatokat kizárólag kommunikációs, statisztikai és marketing célokra használjuk fel.

Az adatokat kizárólag a Szigligeti Borház Kft. kezeli. Az adatok kezelésének célja, hogy Önt hozzásegítsük ahhoz, hogy e weboldal igénybevételével, használatával, akcióival még jobban megismerkedjen. A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatai a Szigligeti Borház Kft. adatbázisába kerüljön, amely adatbázishoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.
Személyes adatait nem adjuk el, illetve nem adjuk bérbe marketing céljából harmadik félnek, kivéve, ha Ön hozzájárul ehhez.
Személyes adatait adatfeldolgozás vagy adattárolás céljából a Szigligeti Borház Kft.-n belül megoszthatjuk. Az Ön által megadott személyes adatokat jogosult külsö ügynökökkel vagy vállalkozókkal is megoszthatjuk a kért szolgáltatás vagy tranzakció biztosítása céljából. Például ha szállítunk Önnek, akkor nevét és címét megadhatjuk a szállítást végzö cégnek. Külsö ügynököknek csak olyan személyes adatokat adunk meg, amelyekre feltétlenül szükség van a kért szolgáltatás vagy tranzakció lebonyolításához.
Szükség esetén bírósági idézésben, bírósági határozatban vagy jogi eljárásban szereplö felszólításra is megadhatunk személyes adatokat vagy más hasonló információkat. Törvényes jogok alapítása vagy gyakorlása, illetve jogos igénnyel szembeni védekezés mellett is dönthet&őuml;nk.